Welkom bij Waldthorst - AMC 

 

Als Board & Scale Up adviseur begeleidt ik ambitieuze ondernemers en bedrijven met hun groei-strategie, van StartUp naar Scale-Up en van daaruit naar een duurzame ontwikkeling voor meer succes!

 

In de Scale-Up fase van een bedrijf leg je de basis voor het bedrijf en deels je eigen toekomst. Wanneer groei snel gaat of juist achter blijft, is inzicht op de lopende zaken van belang en is het In zo’n geval fijn om als ondernemer terug te kunnen vallen op specifieke ervaring en het wiel niet geheel zelf uit te hoeven vinden. Samen bouwen we dan aan een relevante bedrijfsvoering. Een stukje reflectie en schaduwmanagement om vervolgens te kunnen gaan versnellen. Hier ligt mijn ervaring en help ik je graag verder.

 

Hierboven zie je een afbeelding van "de eenzame eik" te Amerongen!

Voor mij is de plek van de eenzame Eik een mooie metafoor voor leiderschap,  midden in een dominante plek komen alle paden centraal naar de top waar een sterke eik zijn plek heeft. Tijdens coach gesprekken gaan we vaker een wandeling maken, en een bezoek langs deze plek is dan bijna een magisch ervaring als je deze plek relateert aan eigen positie.

 

De praktijk laat zien dat het management van een jong en snel groeiende bedrijf vooral de focus legt op omzet ontwikkeling (business development) en het werven (recruitment) van de mensen. Een mooi vertrekpunt, maar daarna begint het pas en er is meer... Wanneer je snel groeit komt eigenlijk alles tegelijkertijd op je af, o.a. liquiditeitsbegroting en financiering, HRM, administratieve processen, communicatie, afstemming/besluitvorming, informatie voorziening, kantoor cultuur en structuur vraagstukken. In feite de organisatie bouwen achter de groei. Omzet en kosten wil je dan daarbij scherp hebben en houden en proactief kunnen sturen op cash en het businessplan. Het door structureren van de bedrijfsvoering past vaak nog niet in voldoende mate binnen het denken en handelen van ondernemers. Daarmee heb je de valkuil dat je blijft hangen in ad-hoc gericht werken en reactieve sturing. Tijdens de Scale Up van je bedrijf wil je juist grip houden op de bedrijfsvoering maar wil je ook flexibel werken en niet een te strakke sfeer brengen binnen het bedrijf. "Fun" hebben in je werk en ondernemen is belangrijk en past in de cultuur van het nieuwe ondernemen. Sturen op output in plaats van inzet kan een belangrijke factor zijn van je bedrijf welke een specifieke aanpak vraagt. Ik help je daar graag bij.