Scale Up, ambitie? 

Hoe gaan we samen aan de slag voor het beste resultaat?

  • We beginnen samen bij de basis, jouw ambitie!
  • Na een intake en kennismaking binnen het bedrijf ontvang je een 1ste rapportage met een basis indruk van het bedrijf, enkele bevindingen en een voorstel hoe verder te gaan.

De hieronder getoonde ScaleUp Management Matrix gebruiken wij om samenhang te brengen tussen de diverse domeinen van organisatie, bedrijfsvoering en het structureren van denken. 


Wat we meenemen in onze aanpak:

 

  • “Strategie/richten” ( ambities, strategie, waarom )
  • “Tactisch/inrichten” ( uitvoering wie, waar en hoe / business plan-uitwerken Roadmap )
  • “Operationeel/verrichten”, ( markten, diensten/producten, kansen cultuur/structuur/mensen )
  • “performance” ( grip op Business = grip op Finance )

 

Hierbij is de aanpak gericht op awareness processen en het brengen van herkenbare verbeter punten binnen het team en organisatie. Inzicht en noodzaak brengt de nodige beweging op onderdelen die dat nodig heeft. 

Het implementeren van de opgedane verbeter punten en inzichten brengt je meer voldoening bij het ondernemen en legt de basis voor een volgende stap.

 

 


 

Richting 

Jouw of jullie ambitie (je droom)  bepaald de richting, daarbij past een strategie ( denken ) voor eventuele verdere  uitwerking op onderdelen. Met het uitwerken van het gewenst groeiplan bekijken we de fundering voor de uitgesproken ambitie in relatie tot de bestaande organisatie en actuele situatie. Daarnaast vormen persoonlijke kennismaking gesprekken een basis voor de taak verdeling en het nodige ervaring/kennis niveau.

Het wat en waarom van je businessplan is hier dan aan de orde.

Inrichting 

Binnen enkele sessies kunnen we samen het businessplan verder uitwerken, waarbij de focus komt te liggen wat er nodig is voor de executie van het plan met de aanwezige en of gewenste mensen binnen het bedrijf.  Het team zal het uiteindelijk moeten gaan doen en waarmaken. Hoe werken jullie dagelijks samen?  En hoe zijn de onderlinge verhoudingen met elkaar? Samenwerken aan een gedragen missie en uitgesproken ambities vraagt ook om onderlinge afstemming en reflectie.

Daarbij zorg ik voor glasheldere prioriteiten en doelstellingen binnen het bedrijf en de juiste onderlinge afstemming met elkaar.

Wanneer het plan en de richting helder is, is de bedrijfsvoering en de daarmee samenhangende kosten (ratio's) in samenhang met opbrengsten van belang.

Management, bedrijfsvoering en operatie uitvoering zijn drie verschillende dingen welke geheel met elkaar in lijn moeten blijven. Communicatie (intern/extern), informatie en persoonlijke afstemming zal altijd de nodige aandacht vragen en daarmee de aandacht krijgen die het nodig heeft.

Het opstellen van een korte termijn bedrijfs "ontwikkel" &" verbeter" agenda, in aansluiting op de vastgestelde plan voor de komende periode. Deze agenda zal worden geprioriteerd

Het hoe en wanneer is hierbij nadrukkelijk in beeld.

en verdeeld binnen de taken lijst van mensen, wanneer gewenst zal ik daar de betreffende verantwoordelijke in begeleiden.

Verrichting

De People en Cultuur kant binnen het bedrijf mag in mijn visie meegenomen worden als een harde factor binnen het bedrijf en is alles bepalend voor het gewenste succes. De organisatie (ook fiscaal en juridisch) structuur van je organisatie legt de basis voor je toekomstig groeimodel. Wie is verantwoordelijk voor wat en doen de juiste mensen de juiste dingen? Wat mag je verwachten van mensen of juist niet? Ik kan je team als Scale-Up Coach ondersteunen bij de opzet en uitwerking van de gedefinieerde thema’s en gestelde prioriteiten. (gaandeweg ontwikkelen we samen een organisatie &  project verbeter en verander agenda)

Daarbij maken we samen een Roadmap voor de komende jaren waarin we uitgaan van een goed uitgedacht businessmodel voor ambitieuze Scale-Ups. Hierin worden kosten en verwachte baten van het bedrijf richting de toekomst inzichtelijk en leading! verder besteden we veel aandacht aan de concrete uitwerking en taakverdeling bedrijfsbrede ontwikkel & verbeter agenda. 

In deze operationele fase is wie doet wat met welk doel van belang.

 

PS: Op diverse kennis onderdelen beschikt Waldthorst-AMC over een actief netwerk van specialisten welke op verzoek in gezet en betrokken kunnen worden binnen de opdracht.